+

Nová metóda výpočtu emisii dodávateľských reťazcov