Slovenské stavebníctvo čakajú menej priaznivé roky

Rast v sektore stavebníctva na Slovensku sa bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler Hermes. V roku 2019 malo stvvebníctvo vzrásť v priemere o 2,4 % pričom odhad do budúceho roka predstavuje len mierny rast 0,6 %.

Podľa analýzy možno v budúcich rokoch očakávať v stavebníctve spomalenie hospodárskeho rastu. Vývoj HDP v Európskej únii totiž podľa združenia Euroconstruct dosiahol svoj najvýraznejší nárast v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá jeho spomalenie. Tento vývoj sa tak odrazí aj na znížení rastovej dynamiky stavebnej produkcie.

„V stredno- až dlhodobom horizonte tak možno očakávať výraznejší pokles stavebných aktivít, čo súvisí s makroekonomickým vývojom, drahším financovaním a rizikami prítomnými v globálnej ekonomike,“ konštatuje Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes.

Celkova_stavebna_produkcia_naSK

Celkova_stavebna_produkcia_naSK

Aktuálne trendy na Slovensku

Experti sú presvedčení, že stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Najväčší podiel na stavebnej produkcii majú malé podniky do 49 zamestnancov a živnostníci.

Realizácia stavieb a budov je dôležitou súčasťou tvorby hrubého fixného kapitálu v celom hospodárstve. Stavebníctvo má podiel na tvorbe HDP približne 7%, pričom sektor vytvoril približne 7,7% z celkovej pridanej hodnoty a zamestnáva približne 6,9% pracovnej sily.

Pozitívom je, že v roku 2018 narástli tržby stavebných spoločností v porovnaní s predošlým rokom o 10,8%. Zároveň však platí, že stavebným spoločnostiam vzrástli náklady na prácu o 15% a náklady na materiál o 13%.

Štruktúra_stavbených_spoločností_naSK

Štruktúra_stavbených_spoločností_naSK

Hoci si stavebné spoločnosti tento cenový vývoj premietnu do koncových cien, vzhľadom na konkurenčnú povahu trhu môžu mať tieto zvýšené náklady negatívny dopad na ich ziskovosť,“ pripomína Martin Bak.


Zdroje: Tlačová správa AMI Communications Slovakia

Viac informácií na Euler Hermes

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?