Prechod na obnoviteľné zdroje energie môže zmeniť svet|Prepriemysel.sk

Na zvýšenie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií sa zamerala Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu IRENA. Zo stretnutia vznikla správa “Nový svet”, ktorá ukazuje akým smerom sa bude uberať energetická štátna výroba.

„Rýchlym rastom obnoviteľných zdrojov energií a znižovaním využívania fosílnych palív na výrobu elektrickej energie nastávajú v globálnej politike zásadné zmeny“, uvádza sa v 93 stranovej správe „Nový svet“, ktorú pripravila Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA) na svojom deviatom valnom zhromaždení v Spojených arabských emirátoch.

Solárne, veterné a iné obnoviteľné zdroje, v súčasnosti tvoria približne pätinu celosvetovej výroby energie. Náklady na výrobu elektrickej energie zo slnečných zdrojov sa od roku 2009 znížili o 75 percent, a cena na výrobu elektrickej energie z veterných elektrární v rovnakom období klesla až o polovicu. V správe sa uvádza, že príchodom nových technológií je presun z fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie s klesajúcimi nákladmi čoraz viac konkurencieschopný, oproti tým ktoré využívajú konvenčné zdroje energie.

Analýza v správe poukazuje na to, že do roku 2020 budú všetky komerčne dostupné obnoviteľné technológie na rovnakej úrovni, alebo lacnejšie ako konkurenčná výroba elektrickej energie z fosílnych palív. V roku 2017 bolo z obnoviteľných zdrojov vyrobených rekordných 168 gigawattov elektrickej energie – čo činí dvojnásobok z predchádzajúceho roka.

Generálny riaditeľ IRENA Adnan Z. Amin uviedol, že “globálna transformácia energie poháňaná obnoviteľnými zdrojmi môže znížiť geopolitické napätie súvisiace s energiou, a podporí väčšiu spoluprácu medzi štátmi. Táto transformácia môže tiež zmierniť sociálne, ekonomické a environmentálne výzvy, ktoré sú často medzi hlavnými príčinami geopolitickej nestability a konfliktu”.

Komisia IRENA tiež informovala, že je nevyhnutné, aby vedúci predstavitelia a tvorcovia politík štátov predvídali tieto zmeny, a aby boli schopní riadiť a viesť nové geopolitické prostredie. Krajiny, ktoré sú do veľkej miery závislé od dovozu fosílnych palív, môžu výrazne zlepšiť svoju obchodnú bilanciu a znížiť riziká spojené s citlivými líniami zásobovania energiou a cenami prchavých palív rozvinutím väčšieho podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov na domácom trhu. S energiou v centre ľudského rozvoja môžu obnoviteľné zdroje pomôcť pri zabezpečovaní všeobecného prístupu k energii, vytvárať pracovné miesta, posilňovať trvalo udržateľný hospodársky rast, zvyšovať bezpečnosť potravín, vody a zvyšovať udržateľnosť a odolnosť voči klimatickým zmenám.

Originálnu správu komisie Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu si môžete prečítať tu: http://geopoliticsofrenewables.org/assets/geopolitics/Reports/wp-content/uploads/2019/01/Global_commission_renewable_energy_2019.pdf


ZDROJ: afp.com, renewableenergyworld.com

OBRÁZKY ZDROJ: irena.org

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

  • 3
  •  
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?