NEWMATIC: globálne trendy v automobilovom priemysle

Globálne trendy v automobilovom priemysle, pripravenosť vlád krajín V4, ako aj pozícia Slovenska – to všetko sú témy, o ktorých diskutovali špičkoví odborníci na piatom ročníku prestížnej automotive konferencie Newmatec 2019, ktorá sa konala 26. – 27. marca v Šamoríne.

Minister Peter Žiga zdôrazňuje, že ak chce Slovensko zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reflektovať na súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave.

Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva v tejto súvislosti nie je iba podporovať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú infraštruktúru, ale za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov,“ podčiarkuje minister.

Newmatic 2019

Newmatic 2019

Koncept mobility budúcnosti

Vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko súvisia aj ďalšie témy – dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či motivácia zákazníkov.

K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

Tento ročník konferencie Newmatec je orientovaný nielen na globálne technologické trendy, ale aj na geopolitické a ekonomické faktory a vplyvy, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám vo svete, a tým ovplyvnia ekonomiku krajín a chod automobilového odvetvia,” hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Newmatic 2019

Newmatic 2019

Okrem diskusií si môžu účastníci konferencie otestovať aj unikátne vodíkové elektromobily, ktoré sú „zero emission“. Tieto elektromobily nie sú napájané na batérie, ale na palivový článok, v ktorom prebieha reakcia stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu. Tankovanie plnej nádrže trvá menej ako 5 minút a dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 800 km, čím sa približuje tradičným návykom spotrebiteľov. Vodíkové elektromobily s nulovými emisiami by mohli spolu s batériovými elektromobilmi v budúcnosti nahradiť automobily na tradičný palivový pohon.

Doprava na báze vodíka môže predstavovať do roku 2030 trh v hodnote do 24,4 mld. eur, čo môže vytvoriť v tomto sektore stovky tisíc pracovných miest,“ uvádza Carlos Navas, predstaviteľ spoločnosti FCH JU.

Medzinárodná konferencia Newmatec 2019 ukazuje potrebu hľadania spoločných riešení s ambíciou pripraviť vo svojich krajinách stabilné a udržateľné konkurencieschopné prostredie automobilového odvetvia.


Zdroje: newmatec.sk

Autor: Veronika Baumajsterová

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?