Nahradí inteligentná výroba štíhlu výrobu?

„Po stovky rokov pracovali ľudia a stroje spoločne. Ale v poslednej dobe sa stalo čosi zvláštne: Stroje začali komunikovať s nami aj medzi sebou navzájom,“ Sedar LaBarre, viceprezident spoločnosti Booz Allen.

Tento výrok by bol vynikajúci, keby tak trochu nepredbehol svoju dobu. Nové stroje chcú s nami komunikovať a chcú byť súčasťou organizovaných procesov vo výrobe, ale tak ďaleko sme sa ešte nedostali. Úloha, ktorá je pred nami v oblasti inteligentnej výroby (Smart Manufacturing) je ju zrealizovať a odhaliť obrovský potenciál novej úrovne synchronizácie siahajúcej od produktového dizajnu po objednávku, realizáciu a dodanie.

Inteligentnú výrobu môžeme chápať ako metodiku zlepšovania procesov dopĺňajúcu metodiku štíhlej výroby známu posledné dve desaťročia. Iniciatíva v oblasti štíhlej výroby eliminuje nadmernú záťaž, nekonzistentnosť a tvorbu odpadov s cieľom dosiahnuť vylepšené procesy, v ktorých sú dodávky výrobkov hladké a stabilné. Naproti tomu v oblasti inteligentnej výroby spájajú fyzický a digitálny svet na dosiahnutie vylepšených procesov, ktoré dokážu zabezpečiť hladkú a stabilnú dodávku výrobkov a informácií zákazníkovi. V ďalšom kroku dôjde k vzájomnému prepojeniu štíhlej výroby a inteligentnej výroby v úsilí o vylepšovanie výrobného hodnotového reťazca.

Zdroj: industryweek

[simppleboxshortcode]

  •  
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Log in with your credentials

Forgot your details?