Hornonitrianske bane v Prievidzi vyťažili viac ako 1,7 milióna ton uhlia

Viac ako 1.791.000 ton odbytových sortimentov uhlia vyťažili a predali baníci počas baníckeho roku (od 1. júla 2015 do 30. júna 2016) z troch ťažobných úsekov Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. – v baniach Cigeľ, Handlová a Nováky. Pri príprave nových ťažobných kapacít vyrazili razičské osádky 9887 metrov banských diel. Informovala dnes TASR tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.

„Najvyšší objem vyťaženej produkcie smeroval do Elektrárne Nováky (ENO), ktorá po náročnej rekonštrukcii a modernizácii od roku 2016 plne ekologizovane vyrába elektrinu z domáceho uhlia a plní prísne limity emisií znečisťujúcich látok. Vykonané opatrenia priniesli podstatné zníženie emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a tuhých znečisťujúcich látok,“ uviedla Siváková. Pripomenula, že popri ťažbe uhlia spustili bane vlani v auguste i prevádzku svojej dcérskej firmy Agro Rybia farma v Handlovej,  pričom s chovom rýb tam začali pred rokom.

Z hľadiska zachovania viac ako 100-ročnej tradície baníctva na hornej Nitre je podľa HBP rozhodujúcim dokumentom uznesenie vlády Slovenskej republiky o výrobe elektriny a tepla z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme. „Skutočnosť, že štát potrebuje zo strategických dôvodov aspoň jednu elektráreň na domácu energetickú surovinu, potvrdilo začiatkom septembra minulého roka aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Za najzásadnejšiu udalosť z hľadiska stratégie považujeme vydanie príslušných rozhodnutí MH SR na výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny z domáceho uhlia, v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu na roky 2017 až 2030,“ ozrejmila Siváková.Spresnila, že v rámci rozhodnutia je dodávka elektriny z domáceho uhlia stanovená vo výške 1350 gigawatt hodín ročne a spolu s výrobou tepla predstavuje ročnú spotrebu uhlia v ENO 1,8 milióna ton do roku 2030. „Zároveň sa s ENO počíta aj pri poskytovaní podporných služieb v energetike. Tieto skutočnosti sú predpokladom pre stabilitu, pokračovanie a rozvoj podnikateľskej činnosti,“ skonštatovala.

V skupine HBP, v materskej a dcérskych spoločnostiach, má v súčasnosti pracovné uplatnenie asi 4200 zamestnancov. Prioritou baní je pritom dopĺňanie stavov na ich produktívnych pracoviskách v podzemí.

„Spoločnosť má pred sebou ďalší banícky rok. Vyťažením 1.981.000 ton uhlia v roku 2016 chce pokryť všetky požiadavky odberateľov, dosiahnuť tvorbu výsledku hospodárenia v kladných číslach a pri riadenom investovaní zabezpečiť svoju vyrovnanú a stabilizovanú finančnú bezpečnosť,“ dodala tlačová hovorkyňa HBP.

Zdroj: TASR

[simppleboxshortcode]

[TheChamp-Counter type=“horizontal“]

[printfriendly]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?