EÚ chce vyrábať až 35% energie z obnoviteľných zdrojov

Záväzné aj pre Slovensko:

Poslanci podporili návrh Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) požadujúci záväzné ciele na úrovni EÚ pre zvýšenie energetickej účinnosti na 35%, minimálne 35% podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe a 12% podiel energie z obnoviteľných zdrojov v sektore dopravy. Termínom ich dosiahnutia by mal byť rok 2030.

Európsky parlament zahlasoval za zmenu legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a potvrdil tak veľmi ambiciózne ciele EÚ v oblasti zelenej energie. Do roku 2030 by tak malo byť až 35% spotreby energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Rovnako by sa mala zjednodušiť administratíva súvisiaca s výstavbou stredne veľkých fotovoltických projektov, pričom bude takýmto projektom stačiť len jedno povolenie, ktorého vydanie by malo prebehnúť do jedného roka.

Pri malých fotovoltických projektoch by sa zas mali takmer úplne odstrániť bariéry výstavby a zostať len oznamovacia povinnosť voči distribučným spoločnostiam. V snahe zvýšiť bezpečnosť investícií tiež europarlament schválil zákaz zavádzania retroaktívnych obmedzení v podpore pre OZE, ktoré sa vyskytli vo viacerých krajinách EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Finálnej podobe smernice budú predchádzať tripartitné rokovania

Vstupu smernice o podpore využívania energie z OZE (ST15236) do platnosti ale budú ešte predchádzať trojstranné rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Radou EÚ, ktoré určia finálnu podobu smernice. Kompromis sa bude hľadať predovšetkým vo výške podielu energie vyrobenej z OZE. Návrhy Európskej komisie z novembra 2016 a Rady EÚ z decembra 2017 totiž počítali s nižším percentom. Vďaka silnej podpore naprieč politickým spektrom ale europarlament vstupuje do vyjednávaní, ktoré prebehnú v nasledujúcich mesiacoch, s veľmi silným mandátom.

Energie z obnoviteľných zdrojov

Energie z obnoviteľných zdrojov

Podpora tzv. „prosumers“ bude výraznejšia

Ak smernica vstúpi do platnosti, bude solárna energia prístupnejšia aj záujemcom o výrobu pre vlastnú spotrebu (tzv. prosumers). Jednotlivci aj komunity si tak budú môcť jednoduchšie zaobstarať solárne systémy a vyrábaná a skladovaná energia by navyše mala byť oslobodená od akýchkoľvek daní a poplatkov. Europoslanci v návrhu zároveň presadzujú, aby domácnosti a komunity mali možnosť prebytočnú energiu predávať za trhové ceny.

Záväzné aj pre Slovensko

Smernica o podpore využívania OZE, ktorá je súčasťou legislatívneho návrhu iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov,“ (známeho aj ako Zimný energetický balíček) by na Slovensku mala priniesť nový vietor do sektoru fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov a nastaviť záväzné legislatívne pravidlá pre všetkých zúčastnených. V princípe sa ale nejedná o žiadne novinky.

Témy zjednodušenia legislatívy aj administratívy, decentralizácie energetiky a z toho vyplývajúcej podpory jednotlivcov, či komunít a zdrojov vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu sú na stole už niekoľko rokov a združenia ako Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE (SAPI) sa ich aktívne snažia presadzovať. „Hlasovanie poslancov prekonalo naše najoptimistickejšie očakávania. Dlhodobo totiž aktívne pripomienkujeme pripravovanú legislatívu a snažíme sa upozorňovať na komplikovanosť právneho prostredia v elektroenergetike,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Často sa práve v tejto súvislosti skloňuje aj téma decentralizácie, v rámci ktorej SAPI minulý rok predstavilo koncept Lokálneho zdroja, ktorý Ministerstvo hospodárstva plánuje implementovať do novely zákona o OZE,“ dodáva Veronika Galeková.

Odborná verejnosť si od legislatívnych zmien sľubuje aj riešenia viacerých problémov, na ktoré mnohé odborné združenia roky upozorňujú, keďže smernica  vládu prinúti zakotviť ich priamo v zákone. Naskytnú sa tak ďalšie možnosti, ako obísť už takmer 5 rokov trvajúci stop stav a zvýšiť podiel energie z OZE na Slovensku. Výrobcovia by mohli byť na Slovensku konečne zrovnoprávnení s konvenčnou energetikou a fungovať v stabilnom a predvídateľnom legislatívnom prostredí. Zmeny zároveň pomôžu naplniť Parížsku klimatickú dohodu a globálne klimatické ciele.


Zdroj: Tlačová správa asociácie SAPI

Zdroj titulnej fotografie: agrifoodsa.info

Zdroj fotografie v článku: ajc.com

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?