Dve novembrové kolá Zelenej domácnostiam
budú v hodnote 6,5 milióna eur

O čo sa jedná? Aké príspevky a na aké účely môžete získať?

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlási počas novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam na podporu malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE). K dispozícii budú poukážky za 6,5 milióna eur. Informoval o tom dnes vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Prvé kolo bude podľa neho určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do štyroch mesiacov od vydania poukážok.

“Najbližšie 4. kolo určené pre celé Slovensko bude zamerané len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. novembra 2016 od 12.00 hod. Domácnosti z mimobratislavských krajov majú k dispozícii 2 milióny eur. Pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude vyčlenených 500.000 eur, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok. Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v BSK podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 MW. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v BSK,” spresnil.

Pripravované 5. kolo projektu sa podľa neho zameria na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla len pre mimobratislavské regióny. “Vyhlásené bude v utorok 29. novembra 2016 o 12.00 h s plánovaným rozpočtom 4 milióny eur. Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017,” informoval.

Zeleným domácnostiam

“Z reakcií neúspešných žiadateľov v 3. kole vyplynulo, že domácnosti sú pripravené na inštalácie a chcú ich využívať už túto vykurovaciu sezónu. Systém financovania národného projektu zo štrukturálnych fondov umožňuje uvoľňovať prostriedky len postupne, po menších, vopred určených čiastkach, preto sme hľadali možnosti, ako ďalšie kolá vyhlásiť ešte tento rok,” vysvetlil Jurikovič.

Naďalej podľa neho platí, že pre úspešnosť elektronicky podanej žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe. Domácnosti, ktoré si nie sú isté, či stihnú inštaláciu počas štyroch mesiacov zrealizovať, by mali s podávaním žiadosti jednoznačne počkať na ďalšie kolá.

Pripomenul, že počas doterajších troch kôl bolo vydaných 6493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 milióna eur. “Z vydaných poukážok zostalo nevyužitých až 27 %. Najčastejšou príčinou bolo, že žiadatelia neboli na inštaláciu pripravení a v mnohých prípadoch si neprečítali ani podmienky projektu,” zdôraznil Jurikovič. Opakovali sa podľa neho predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadenia.

Upozornil, že na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú už zverejnené všetky potrebné informácie aj manuál pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí.

Zdroj: (TASR); titulná fotografia: zahorie.sk; fotografia v článku: solarneslovensko.sk

[TheChamp-Sharing]

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?