Bureau Veritas zavádza nový systém boja proti korupcii na manažérskych postoch

Certifikačná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. získala od Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) ako prvá akreditačné osvedčenie pre certifikáciu systémov manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001: 2016 (ABMS = Antibribary Management System). Môže tak od 28. septembra tohto roku vykonávať certifikáciu systémov manažérstva. Norma ISO 37001 „Systém manažérstva proti úplatkárstvu“ bola vyvinutá s cieľom pomôcť organizáciám splniť svoje právne a etické záväzky k zamedzeniu úplatkárstva a s cieľom znížiť riziko úplatkárstva v súvislosti s ich činnosťami. Prvý certifikát na Slovensku Bureau Veritas vydal spoločnosti TESTEK.

Prečo Bureau Veritas zavádza taký produkt práve na Slovenskom trhu?

V roku 2017 bolo na Slovensku odsúdených 65 osôb za podplácanie, 25 za prijímanie úplatku, 5 za nepriamu korupciu a 3 za volebnú korupciu. Odsúdených bolo v roku 2016 celkom 71 ľudí (rok 2015 – 138, rok 2014 – 149).

Podľa štatistík ACFE ‚The Report to the Nations 2018‘ je najčastejšie páchateľom korupcie netrestaný muž vo veku 36 – 45 rokov s vysokoškolským vzdelaním,“uviedla pri príležitosti Dňa kvality s Bureau Veritas dňa 18. 10. 2018 profesorka Emília Sičáková Beblavá, riaditeľka Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorá pôsobila v rokoch 1998 – 2009 ako prezidentka Transparency International Slovensko. A dodala: „Aký je rozdiel medzi korupciou v USA a na Slovensku? Korupcia je aj v USA aj na Slovensku, ale za korupciu v USA sa ide do väzenia, za korupciu na Slovensku sa ide do USA…“

Korupcii sa mimoriadne darilo za komunizmu. Korupčné správanie bolo ľuďmi akceptované a tolerované ako nutné zlo. Divoké podnikateľské prostredie po roku 1989 vytvorilo veľké množstvo príležitostí na korupciu (najmä privatizácia a verejné obstarávanie). Len pozvoľna sa krajiny východnej Európy približujú späť ku kultúre západu, kde je normálne nekradnúť a neuplácať. A práve systém ABMS by tomu mohol pomôcť.

Impulz pro audítorov

Impulzom pre Bureau Veritas nechať si tento produkt akreditovať na Slovensku bol zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý pre stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly a pracoviská kontroly originality ukladá povinnosť mať zavedený a certifikovaný systém protikorupčného manažérstva (ISO 37001) certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

Certifikačná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. má tím vyškolených audítorov a expertov pre vykonávanie certifikačných auditov systémov manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001: 2016. U klienta vieme vykonať aj nepovinný audit pripravenosti na certifikáciu (pred-audit) alebo vieme vyškoliť Vašich pracovníkov,“ uvádza Jakub Kejval, generálny riaditeľ Bureau Veritas.

Prečo a načo norma ISO 37001?

 • Norma ISO 37001 (Systém manažérstva proti úplatkárstvu) bola vyvinutá s cieľom pomôcť organizáciám splniť svoje právne a etické záväzky k zamedzeniu úplatkárstva a s cieľom znížiť riziko úplatkárstva v súvislosti s ich činnosťami.
 • Môže tiež pomôcť ubezpečiť vlastníkov, zamestnancov a obchodných partnerov organizácie aj verejnosť o tom, že organizácia robí opatrenia na zamedzenie úplatkárstvu.
 • Systém ABMS môže zvýšiť reputáciu organizácie.
 • V prípade, že by organizácia čelila vyšetrovaniu alebo súdnemu stíhaniu pre úplatkárstvo, efektívne zavedený systém ABMS môže pomôcť preukázať, že organizácia podnikla odôvodnené kroky na zamedzenie úplatkárstvu, a to jej môže pomôcť vyhnúť sa súdnemu stíhaniu alebo zmierniť výsledky vyšetrovania.
 • Norma ISO 37001 sa dá uplatniť na malé, stredné a veľké organizácie vo verejnom, súkromnom aj neziskovom sektore.
 • Norma ISO 37001 špecifikuje rôzne protikorupčné politiky a postupy, ktoré by mala organizácia implementovať v snahe predchádzať korupcii, ako aj identifikovať a riešiť prípady, keď došlo ku korupcii.
 • Požiadavky normy ISO 37001 sú v súlade s medzinárodne uznávanou dobrou praxou v boji proti korupcii.
 • Nemôže zabezpečiť absolútnu istotu, že v organizácii k úplatkárstvu nikdy nedôjde. Môže však pomôcť preukázať, že organizácia zaviedla opodstatnené a primerané opatrenia na zamedzenie úplatkárstvu.

Kto má o certifikácii protikorupčného systému záujem?

Dopyty prichádzajú najmä od slovenských a českých pobočiek, ktoré patria medzinárodným korporáciám. O ISO 37001 majú rovnako záujem firmy, ktoré už s korupciou majú negatívnu skúsenosť a chcú prijať efektívny systém, ako riziko korupcie obmedziť,“ uvádza Jakub Kejval, generálny riaditeľ Bureau Veritas.

Bureau Veritas zavádza nový systém boja proti korupcii na manažérskych postoch

Prvý certifikát na Slovensku vydaný pro TESTEK

Ing. Jakub Kejval a Ing. Alžbeta Korčeková odovzdali prvý certifikát ISO 37001 členom predstavenstva spoločnosti TESTEK, a. s., Ing. Ladislavovi Jelinekovi a Ing. Miroslavovi Dedinskému, a to počas Dňa kvality s Bureau Veritas, ktorý sa konal v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v priestoroch hotela Dolphin v Senci.


Tlačová správa spoločnosti Bureau Veritas pre redakciu PrePriemysel.sk

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

 • 1
 •  
 •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?