Bezpečnosť a čistota na pracovisku

Prvým krokom k bezpečnému pracovnému prostrediu je vytvorenie zoznamu toho, čo by malo ochraňovať zdravie a bezpečie zamestnancov a zákazníkov.

Najskôr treba potenciálne riziká identifikovať a následne ich postupne eliminovať. Pokiaľ sa budete dôsledne starať o bezpečnosť vo vašej firme, prejaví sa to postupne na kultúre bezpečnosti na vašom pracovisku. K bezpečnosti patrí aj čistota prostredia, pretože úzko súvisí so zdravím ľudí, ktorí sa na pracovisku nachádzajú.

 7 najdôležitejších zabezpečení pracovného priestoru

1. Stroje a elektrické radie

Všetky prístroje a náradia musia byť v prevádzky-schopnom stave a mali by sa pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené, hrdzavé, či sú ochranné kryty v poriadku a sú bezpečné pri práci. Uistite sa, že sú vaši zamestnanci poriadne oboznámení s ich správnym používaním ešte pred tým, než s nimi budú pracovať.

Školenie zamestnancov na ovládanie strojov sa nesmie podceňovať

Školenie zamestnancov na ovládanie strojov sa nesmie podceňovať

2. Zvýšené povrchy
Zvýšené povrchy môžu predstavovať nečakanú hrozbu pre vašich zamestnancov. Mali by byť viditeľne označené, aby ste sa vyvarovali zbytočnému úrazu. Zvýšené miesta môžete označiť napríklad výstražnými značkami alebo reflexnými páskami. Nezabudnite viditeľne označovať aj rôzne poškodenia povrchu, ako je roztrhnutý koberec, diery v podlahe alebo vybité kachličky.

Veľa úrazov vzniká na schodišti a nerovnom povrchu

Veľa úrazov vzniká na schodišti a nerovnom povrchu

Obrázok: Veľa úrazov vzniká na schodišti a nerovnom povrchu

 

3. Podlahy

Podlahy nesmú byť vystavené žiadnym nečistotám, ktoré by mohli spôsobiť úraz. Ak vaša firma pracuje s tekutinami, ako je napríklad opravovňa automobilov. Na týchto pracoviskách je priebežná údržba podlahy nevyhnutná kvôli bezpečnosti. Pokiaľ nie je možné priebežne podlahu čistiť, najlepším riešením je umiestnenie gumených rohoží, ktoré sú protišmykové a zároveň absorbujú z podrážok aj prípadné nečistoty. Niektoré gumové rohože sú špeciálne určené do pracovísk, kde zamestnanci pracujú prevažne v stoji. Sú špeciálne vyrobené tak, aby znižovali pocit únavy. Protiúnavové rohože tak redukujú záťaž chrbta a kĺbov a pomáhajú tak zamestnancom zostať v prirodzenom postoji.

Pozor na mokrú a špinavú podlahu!

Pozor na mokrú a špinavú podlahu!

4. Osvetlenie

Správne osvetlenie v kancelárskych priestoroch či vo výrobných halách pomáha predchádzať bolesťami očí, hlavy alebo poškodeniu zraku. Správne osvetlenie by sa kvôli bezpečnosti nemalo podceňovať ani na schodiskách, vo vonkajšom prostredí, alebo na chodbách. Je dôležité pravidelne kontrolovať osvetlenie a vymieňať žiarovky, ktoré boli poškodené alebo odpojené.

 

Osvetlenie pri práci vplýva nielen na fyzické ale aj psychické zdravie

Osvetlenie pri práci vplýva nielen na fyzické ale aj psychické zdravie

5. Čistota

Nečisté pracovisko môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť. Uistite sa, že všetky toalety sú čistené aspoň raz za deň. Vyžadujte od zamestnancov, aby si upratali po sebe v jedálňach a kuchynku. Sledujte, či sa v priestoroch neusídlili hlodavci, pretože môžu napáchať veľké škody. Čistota na pracovisku je z najpodstatnejších pravidiel bezpečnosti.

Čistota pol zdravia

Čistota pol zdravia

6. Bezpečnostné cvičenie

Pripravte svojich zamestnancov protipožiarnym cvičením na to, aby vedeli ako sa zachovať v prípade nebezpečenstva. Jasne označte všetky východiská, ubezpečte sa, že máte v poriadku hasiace prístroje a na viditeľné miesto umiestnite všetky núdzové čísla. Pravidelne skúmajte núdzové postupy a zabezpečte, aby sa všetci zamestnanci naučili reagovať v prípade núdzovej situácie.

 

Nielen školenie, ale aj vybavenie je potrebné ako prevencia pred požiarom

Nielen školenie, ale aj vybavenie je potrebné ako prevencia pred požiarom

7. Ochranné a pracovné pomôcky a oblečenie

Uistite sa, že máte dostatočné zásoby bezpečnostného oblečenia a vybavenia. Samozrejme záleží na charaktere vášho pracoviska, ale je potrebné, aby zamestnanci boli stále dostatočne chránení pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. Oblečenie a pomôcky, ktoré poskytnete, musia vyhovovať zamestnancom, majú byť v neporušenom stave a majú poskytovať potrebnú úroveň ochrany.

 

Dbajte na to, aby ochranné oblečenie nebolo poškodené

Dbajte na to, aby ochranné oblečenie nebolo poškodené

Ak chcete lepšie porozumieť možným rizikám na pracovisku, zaistite si konzultáciu s odborníkom pre bezpečnosť, ktorý vám pomôže aj s ďalšími informáciami o bezpečnostných trendoch.


Zdroj: https://lindstromgroup.com/sk

Zdroj fotografií: pixabay

Autor: Alexandra Ševčíková

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

  • 6
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?