ADRIAN GROUP – úspešné energetické riešenie

logoZnačka ADRIAN® vznikla v roku 1993 a stala sa slovenskou značkou pre úspešné riešenia v energetike doma i vo svete. Od svojho počiatku prinášala na domáci trh inovatívne technológie na úspory energií. Produktom firmy vždy bolo a bude efektívne znižovanie energetickej a environmentálnej záťaže.

V prvom období po vzniku značky bol trh poznamenaný najmä rozpadom veľkých priemyselných systémov a rannou reštrukturalizáciou odvetví. Výrobné areály vo väčšine miest sa rozpadali na malé a stredné podniky pričom sa už prejavovali pozitívne aj negatívne efekty privatizácií. Na pozadí tohto všetkého došlo k výraznej zmene cenových úrovní energetických vstupov. Z energie sa stal drahý artikel, ktorý výrazným spôsobom zaťažil fixné náklady každého subjektu a stal sa často rozhodujúcim faktorom vo veci prežitia. Bolo nevyhnutné okamžite reagovať na potrebu decentralizácie zásobovania teplom a jeho lepšieho využitia.

V týchto podmienkach sa pod našou značkou zrealizovalo niekoľko zásadných rekonštrukcií energetických systémov najmä vo výrobnej sfére. Priniesli sme vysoko účinné technológie a úspešne ich aplikovali v domácich podmienkach. Našimi prvými zákazníkmi boli najväčšie slovenské podniky v odvetví ťažkého a ľahkého strojárskeho priemyslu ako napr. SES Tlmače, Hontianske Strojárne, ŽOS Trnava, VOJUS Považská Bystrica, Chemstroj Strážske, Nitrianske Strojárne, SACHS Trnava, ZŤS Sabinov, Železiarne Podbrezová, PSL Považská Bystrica, Tatramat Poprad a mnoho ďalších.

Získané skúsenosti sme neskôr zužitkovali pri zavádzaní vlastnej výroby vykurovacích zariadení v prevádzke v Banskej Bystrici. Kľúčové pre nás bolo úspešne zvládnuť sálavé technológie vykurovania, keďže ich potenciál bol v našom regióne najväčší. Podarilo sa nám preniesť vedomosti z praxe do konštrukčného návrhu a dizajnu vlastných produktov. Vytvorili sme plynové sálavé infražiariče značky ADRIAN®, ktoré majú výborné meno doma i v zahraničí. Pri rekonštrukciách pôvodných centrálnych kotolní zákazníkovi prinášame bežne úsporu na vykurovaní až do výšky 80 %. Naša značka sa dnes radí medzi najkvalitnejšie, čo dokazuje aj množstvo získaných ocenení.

Energetika, ako veľmi dynamické odvetvie, prináša neustále nové výzvy a tak sme vytvorili kvalitné vývojové stredisko. Na základe úspešných aplikácií sa naše výrobné portfólio začalo rozširovať. Postupne sme do výrobného programu zaradili teplovzdušné vykurovanie od malých jednotiek až do výkonu 1 MW. Neskôr sme vývoj zamerali na riadiace systémy a manažment tepla. Dnes už ponúkame užívateľovi úplnú kontrolu nad akýmkoľvek spotrebičom – kúrenie, chladenie, ventilácia atď., z ktoréhokoľvek miesta či zariadenia. Oba tieto projekty získali v posledných rokoch ocenenie Krištáľový Merkúr za inovácie.

Okrem hlavného vykurovacieho systému sme sa zamerali aj na doplnkové technológie. Stali sme sa odborníkmi najmä na realizáciu destratifikácie. Či už sa zameriavame na zníženie rozdielu teplôt po výške objektu alebo zmenšenie vykurovaného priestoru vytvorením tzv. virtuálneho stropu, dodatočné úspory na vykurovaní sa bežne prejavujú vo výška 10 až 15 %. Podobne úspešné sú aj systémy dverných clôn, ktoré dnes ponúkame na znižovanie tepelných strát. Postupne sme sa prepracovali až k ponuke chladenia pre veľkoobjemové priestory a z domény priemyselnej sféry sa pomaly naše aktivity rozširujú aj na objekty napr. poľnohospodárskej výroby.

Posilnili sme tiež našu ponuku služieb. Dokážeme tak efektívne a najmä úspešne previezť všetky zúčastnené strany akéhokoľvek energetického projektu od prvotnej myšlienky až do fázy finálneho riešenia a po záručnej starostlivosti. Naše oddelenie technickej podpory dnes bezplatne poskytuje poradenstvo vo využití našich technológií nielen priamo v mikroklíme objektu ale aj vo výrobných technológiách.

Zrealizovali sme niekoľko zaujímavých aplikácií na zrenie materiálov vplyvom tepla napríklad v betonárskom odvetví a stavebníctve, používame naše zariadenia na rozmrazovanie dopravných prostriedkov pred údržbou či použitím v doprave či infraštruktúrnych projektoch ako je napr. starostlivosť o cesty a diaľnice či mestské dopravné služby alebo rýchla zdravotná starostlivosť, udržujeme funkčnosť prepravníkov a vagónov v zimnom období na dopravu materiálov a pod.

Postupne sme sa preorientovali od ponuky technologických zariadení k ponuke komplexných riešení, kde pre konkrétny priestor definujeme s užívateľom požiadavky na teplo/chlad/výmenu vzduchu a my prinesieme efektívne riešenie. Naše projekty rekonštrukcií sa vyznačujú rýchlou investičnou návratnosťou od 2 do 4 rokov. Vďaka tomu sú najmä väčšie realizácie zaujímavé aj pre finančné inštitúcie, čo nám umožňuje zákazníkom ponúknuť aj produkt financovanie rekonštrukcií energetických systémov z úspor, tzv. EPC projekty.

Dnes sa značka ADRIAN® exportuje do 22 krajín sveta. Sme úspešní najmä v krajinách, kde je obrovský potenciál úspor energií akými sú Ruská federácia, Bielorusko, Kazachstan, Uzbekistan, Srbsko. Svoje nezastupiteľné miesto však stále máme aj krajinách EÚ.

Text: Ing. Michal Mihalyfi Foto: ADRIAN GROUP s. r. o. Spracované výhradne pre prepriemysel.sk

[printfriendly]

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?

Chyba v texte

Nasledujúci text bude odoslaný našim redaktorom: