5 rád ako si udržať svojich kľúčových zamestnancov

Situácia na trhu sa môže kedykoľvek zmeniť. Negatívnym vplyvom recesie trhu je možne odolať ľahšie tak, že sa budete starať svojich najlepších zamestnancov a udržíte si  ich.

Ponúkame niekoľko rád:

  1. Pýtajte sa čo potrebujú. Trhy v recesii vplývajú na zdroje, čo môže komplikovať zvyšovanie finančných príspevkov, alebo iných zamestnaneckých výhod. Povzbuďte zamestnancov podeliť sa o ich dlhodobé priania a požiadavky. Môžete tak natrafiť na niekoľko vynikajúcich, produktivitu podporujúcich nápadov, ktoré stoja zato, aby sa do nich investovalo.

  2. Zistite čo chcú. Vaši zamestnanci sú ľudia a takto s nimi aj zaobchádzajte. Počúvajte nielen to čo potrebujú, ale aj to čo chcú. Poskytnúť zamestnancovi, ktorý má obavy o svoj dôchodok, kontakt na uznávaného finančného poradcu, môže byť zmysluplnejšie ako akákoľvek finančná odmena.

  3. Buďte 100% transparentný. Nenechávajte zamestnancov v dohadoch. Namiesto toho hovorte pravdu o tom, čo sa deje s firmou a vysvetlite im aktivity, ktoré robíte pre zlepšenie situácie. Následne žiadajte spätnú väzbu a zvážte všetky pripomienky. Zamestnanci, ktorí cítia, že ich počúvate, sa skôr zapoja do procesu zlepšovania. Títo zamestnanci sú zároveň ochotnejší a trpezlivejší čakať na benefity, bonusy a ostatné výhody.

  4. Rozpoznajte vynikajúcu prácu. Pracovnici sú produktívnejší ak vedia, že vedenie firmy rozpozná a ocení ich dobre vykonanú prácu. Z pohľadu celého kolektívu to môže mať obrovský dopad. Výskumy preukázali, že ich produktivita je v priemere o 14% lepšia vo firmách, kde manažéri pravidelne ocenia dobre vykonanú prácu.

  5. Oceňte každého, nie len vašich top zamestnancov. Ak sústredíte väčšinu svojho času iba na
    najsnaživejších zamestnancov v domnienke, že sú jediní, ktorí vykonajú vynikajúcu prácu, môže sa stať, že vám unikne každodenná možnosť rozpoznať pracovníkov, ktorí sú schopný odhaliť potenciálne prekážky alebo zaznamenajú určitý pokrok. Nájdite si čas, zapojte a oceňte tých zamestnancov, ktorí sa presadia alebo niečo neočakávane dokážu. Koniec koncov sa môžu z nich v budúcnosti stať vaši najproduktívnejší zamestnanci.

Zdroj: industryweek

[simppleboxshortcode]

0 komentárov

Leave a reply

Log in with your credentials

Forgot your details?